Παροχές

    

 

 

 Παροχές:

Ανεξάρτητα της διάρκειας συνεργασίας, σου παρέχω:  

 

 

-Εργομέτρηση για την αξιολόγηση της φυσικής σου κατάστασης.

                
-Προπονητικό πλάνο διάρκειας  4 εβδομάδων (α΄ πλάνο)


-Επίβλεψη 1 φορά/εβδομάδα και με χρήση της διαμορφωμένης επικοινωνίας.


-Επανεκτίμηση του α΄ πλάνου και έκδοση νέου διάρκειας 4 εβδομάδων, κ.ο.κ 


-Με τη συμπλήρωση 3 μηνών , σε αξιολογώ με εργομέτρηση. 


-Επικοινωνία ηλεκτρονική ή και τηλεφωνική προς επίλυση των απρόβλεπτων προβληματισμών σου. 


-Συμμετοχή σε αγώνες δρόμου με τον myrunner.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is...

ΑΡΘΡΑ