Προπόνηση

        ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ:

Aπό την αξιολόγηση των φυσιολογικών σου παραμέτρων μπορώ πλέον με ασφαλή τρόπο να "ντύσω" και να ενισχύσω το δρομικό σου προφίλ..

 Με βάση την αρχή της προοδευτικότητας και την αρχή της εξειδίκευσης , δημιουργώ το κατάλληλα προσαρμοσμένο προπονητικό σου πλάνο -έχοντας λάβει και σοβαρά υπ΄ όψιν τις ιδιαιτερότητες της καθημερινότητας σου- κι επιβλέπω την εκτέλεση του σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό την επίτευξη του στόχου σου.

 Η χρονική διάρκεια  της συνεργασίας μας  που εσύ θα επιλέξεις μπορεί να είναι 3 μηνών, 6 μηνών και 12 μηνών.

 Πέραν των επιστημονικών μεθόδων και μέσων που χρησιμοποιώ για την επίτευξη του στόχου σου, βασικό μέλημα μου σε τούτο το ταξίδι που θα κάνουμε,είναι να γνωρίσεις ανεξερεύνητες πτυχές του εαυτού σου, και να νιώσεις ότι κάτι άλλο…συμβαίνει μέσα σου!

 

This is...

ΑΡΘΡΑ